Armband - Ioliet

Ioliet is een algemeen accessorisch mineraal in metamorfe gesteenten, graniet met twee mica's en microgranieten. Cordieriet (Ioliet) verweert gemakkelijk tot allerlei fyllosilicaten, in het bijzonder Piniet en Gigantoliet, waarbij pseudomorfosen ontstaan.

Hardheid: 7-7.5
Soortelijk gewicht: 2.5-2.7
Samenstelling: Mg2Al4Si5O18.
Edelsteen groep: Cyclosilicaten
Plaats van herkomst: India, Sri Lanka, Madagascar

 

Armband - Ioliet

 

Armband - Ioliet